over ons
sluiten
0321 388 777
< alle films

Onder het maaiveld

Natuurfilm 83 min Mark Verkerk Marc van Will (Zichzelf), Arigje Breevaart (Zichzelf), John de Mol (Zichzelf)
  • alle leeftijden

De film ‘Onder het maaiveld’ zie je in De Meerpaal voor een gereduceerd tarief, dankzij een bijdrage van GroenLinks.

 

We staan op het punt om een grootse draai te maken in de geschiedenis van onze omgang met de natuur en onze bodem. We moeten wel. Boeren moeten om, consumenten moeten verstandiger leven, de industrie moet anders. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe leren we verstandiger omgaan met onze bodem? De film Onder het maaiveld laat zien wat er in het groot moet gebeuren door te focussen op de wereld om ons heen en de fascinerende wereld direct onder onze voeten.

Eigenlijk heel bijzonder dat we elke dag over de natuur heen kijken die de basis vormt van ons bestaan op aarde. Het is die natuur die zorgt dat we het water kunnen vasthouden en zuiveren, waar we onze koolstof kunnen opslaan, waar we kunnen werken aan natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Een vitale bodem is essentieel voor de verduurzaming van voedselproductie en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering. Met de film Onder het maaiveld willen we iedere Nederlander zich laten verwonderen over het bijzondere leven dat je tegenkomt net onder je voeten. Want wat weten we nu eigenlijk van onze bodem? Hoogste tijd voor een film waarin het bodemleven centraal staat.

In de afgelopen decennia zijn mensen in toenemende mate uit de natuur ‘ontworteld’. Veel mensen voelen daardoor een diep gevoel van verlies en vervreemding. Deze film zet ons mensen weer terug op aarde. Letterlijk en figuurlijk. De film vertelt het verhaal en de ontwikkeling van een groepje stedelingen die op een klein stukje grond, net buiten de grote stad, aan de slag gaan met het realiseren van een droom. Op het erf woont en werken een aantal personages. Daarnaast komen er met regelmaat gasten, zowel kinderen als volwassenen, helpen of kijken. Op het erf is er een transformatie te zien van een natuur die we zijn gaan verwaarlozen naar natuur die zichzelf opricht, met een beetje hulp van ons mensen. De natuur in de buurt van de drukke stad komt in de film stukje bij beetje weer tot leven.

De groep gaat het experiment aan: ze willen een stukje boerenland met een monocultuur van Engels raaigras ‘omtoveren’ in een productieve moestuin – en de grote vraag is: gaat dat lukken? Niet alleen bij de tuin maar overal in de omgeving komen ineens de dieren, vogels en insecten terug. Ook de microwereld krijgt een boost.. Van daaruit, via de bodem, leert de kijker hoe wonderlijk en vernuftig het ondergrondse leven is. Het laat zien hoe veerkrachtig en vindingrijk de natuur is. We leren inzien dat we de bodem alleen maar een beetje moeten helpen. En vooral luisteren naar wat die bodem ons te zeggen heeft. Wij mensen staan niet los van de natuur, wij zijn natuur.

De film is een film van de makers van De Nieuwe Wildernis. Zij zien Onder het maaiveld film als een nieuw verhaal over rewilding maar dan op microniveau. In De Nieuwe Wildernis werden de grote grazers ingezet voor ‘rewilding’ van een natuurgebied. Bij Onder het maaiveld gaat het over het rewilden van de bodem. De natuur doet zelf het werk. Wij hoeven alleen maar te helpen. Bij de realisatie van de ondergrondse beelden hebben de makers intensief samengewerkt met Wim van Egmond die al jaren bezig is om het kleinste leven in beeld te brengen en de Wageningen Universiteit (WUR).