over ons
sluiten
0321 388 777

Aanbod voor scholen

De Meerpaal Kunstwerkplaats gelooft in al het positieve dat kunst en cultuur jonge mensen kan leren: kijken, luisteren, creëren, samenwerken, verwonderen, creativiteit en het kijken naar jezelf in de wereld. De Kunstwerkplaats is een ambassadeur van cultuureducatie en heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op zinvolle wijze in aanraking te brengen met een variatie aan kunstdisciplines. We werken hierbij samen met de scholen, aanbieders en lokale/ regionale partners in de gemeente Dronten.

Werken aan creativiteit

De Kunstwerkplaats stelt het creatieve proces centraal. In alle activiteiten wordt gewerkt aan vier culturele competenties, die aan de basis staan van dit proces: beleven, creëren, reflecteren en presenteren.

Cultuuronderwijs voor elke school

Hoe we dat doen? Dat bepalen we steeds weer opnieuw met elke school . Welke kaders zijn er, welke mogelijkheden zien we en welke kansen grijpen we? We werken vanuit een stevig fundament voor alle activiteiten waardoor er onderlinge samenhang is tussen producten en scholen een duidelijke lijn kunnen inzetten. We willen samen met de scholen bouwen aan een passende vorm van cultuuronderwijs voor élke school. Ook in schooljaar 2019 – 2020 gaan we graag weer met jou aan de slag!

Team de Kunstwerkplaats

Programma 2019 – 2020

Voorstellingen voor schooljaar 2019 – 2020