over ons
sluiten
0321 388 777

do 6 sep - 09.00 uur

< alle activiteiten

Congres Integrale Zorg

Zakelijk Toegang Normaal € / Toegang met relatiecode €

De kracht van samenwerken en vooruitkijken.

Tijdens dit congres, dat plaatsvindt op 6 september in De Meerpaal, ontdekt u hoe patiënten/cliënten, artsen en therapeuten met elkaar samen kunnen werken ten behoeve van de cliënt, die echt centraal staat binnen de integrale visie. De integrale visie houdt in dat de zorgverlener zich opstelt als coach, de mens ziet als één geheel en de cliënt geholpen wordt bij de keuze die het beste bij hem/ haar past, waarbij alle behandelingen – dus ook reguliere – overwogen worden waar een wetenschappelijke onderbouwing voor bestaat.

Dat vereist kennis en ervaring, maar ook het bewustzijn waar de eigen competenties liggen. Is de behandeling op basis van zijn/haar vooropleiding en ervaring in staat zelfstandig adviezen te geven of een behandeling te starten, of is het nodig om samen te werken of door/terug te verwijzen? Op dit moment zien cliënten, therapeuten en artsen door de bomen het bos niet meer om een keuze te maken uit een goede integraal werkende arts of therapeut. Artsen en therapeuten vinden het vaak lastig om in te schatten wat hun therapie/behandeling/behandelvorm inhoudt en hierdoor kunnen zij niet naar deze artsen en therapeuten doorverwijzen. Voor cliënten geldt hetzelfde probleem.

Cliënten vinden de juiste behandeling
Ruim 50 % van de cliënten blijft rondlopen met klachten omdat ze niet de juiste behandeling kunnen vinden. Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Door kennis te verkrijgen van elkaars behandelvormen en werkwijzen. Dan is doorverwijzen en samenwerken een logische stap in het behandelplan van de cliënt.

Samenwerking zorgverleners met integrale zorgvisie
Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het integrale veld zich niet realiseren dat de weg open is. Er zijn al vele stappen gezet en dit is nog maar het begin. Tijdens het Congres is de weg open om heel eenvoudig samenwerkingen aan te gaan, elkaar goed te leren kennen en geïnspireerd te worden door alle thema’s die aan bod komen.

De onderlinge banden tussen artsen en therapeuten die werken vanuit een integrale visie versterken in 2018; transparantie en duidelijkheid in reguliere gezondheid, integrale gezondheid, is een gevolg.

Kaartverkoop en meer informatie over het programma vindt u via http://www.congresintegralezorg.nl.