over ons
sluiten
0321 388 777

Verkiezing ‘Jonge Vrijwilliger 2015’

welzijn

De Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten houdt samen met de Vrijwilligers VacatureBank (VVB) van De Meerpaal de verkiezing ‘Jonge vrijwilliger 2015’. Met de verkiezing wordt beoogd jonge vrijwilligers (in de leeftijd tot 25 jaar) in het zonnetje te zetten. De gemeente Dronten stelt de Stimuleringsprijs voor jonge vrijwilliger beschikbaar.

Het maakt niet uit wat voor soort vrijwilligerswerk iemand verricht. Vrijwilligers doen belangrijk werk in de samenleving. Denk aan de trainer bij sportverenigingen, de hulp op kinderboerderijen, de leiding bij scoutingactiviteiten, de hulp bij spelen op Koninginnedag of het lidmaatschap van de redactie van de schoolkrant of het clubblad.

In aanmerking
In tegenstelling tot de procedure waar het gaat om de gemeentelijke erepenning, hoeven jongeren niet jarenlang vrijwilligerswerk te hebben verricht om voor de prijs in aanmerking te komen. Jongeren die vrijwilligerswerk doen, verdienen ook waardering, maar komen nauwelijks in aanmerking voor de gemeentelijke erepenning. Daarom looft de gemeente Dronten de stimuleringsprijs speciaal voor jongeren uit. Dit jaar wordt de prijs voor de vierde keer uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van
€ 500,- verbonden. Dat geld mag de winnaar niet in eigen zak steken. De helft van het bedrag mag hij of zij naar eigen inzicht besteden ten behoeve van zijn of haar eigen organisatie(s). De andere helft is beschikbaar voor ambassadeurswerk en promotionele doeleinden. De winnaar gaat bijvoorbeeld naar een school om een praatje te houden over vrijwilligerswerk. Dankzij het geld kan hij of zij ook nog iets uitdelen. Het uiteindelijke doel van de prijs: anderen stimuleren om ook vrijwilliger te worden. Voor de promotionele doeleinden wordt de winnaar begeleid door een lid van de Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten van De Meerpaal.

Klankbordgroep adviseert
De Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten is eind 2007 opgericht. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de VVB met betrekking tot haar werk en ook de gemeente over het vrijwilligersbeleid. Op verzoek van de gemeente Dronten organiseert de Klankbordgroep jaarlijks de stimuleringsprijs voor de jonge vrijwilliger.

De Jury
Een jury van drie personen nomineert vijf jongeren, vervolgens wordt een winnaar gekozen. Een van de juryleden is Ernst Meijer, jonge vrijwilliger van 2014. Ook Aziz Doufikar zit namens het Jeugd en Jongerenwerk van De Meerpaal in de jury.

Voordracht
Wil je een voordracht doen voor een actieve jonge vrijwilliger binnen uw vereniging dan kan dit vóór 26 november 2015. Aanmelden kan via e-mail (w.huisman@meerpaal.nl) of per post (De Meerpaal, ter attentie van Winanda Huisman, onder vermelding van Stimuleringsprijs Jonge Vrijwilliger, Postbus 92, 8250 AB Dronten). Het aanmeldingsformulier is te downloaden via de website www.meerpaal.nl Iedereen mag kandidaten aanmelden.

datum van publicatie: 5 november 2015