over ons
sluiten
0321 388 777

Kent u een jonge mantelzorgers?

welzijn

Eén op de tien kinderen/jongeren is mantelzorger. Speciaal voor deze doelgroep staan in de herfstvakantie leuke en ontspannende activiteiten gepland. Voor kinderen van 9 tot en met 18 jaar worden op vrijdag 21 oktober de activiteiten georganiseerd. De dag start om 10.30 uur en is tegen 14.00 uur afgelopen.

Omdat jonge mantelzorgers zichzelf in de meeste gevallen niet als mantelzorger zien, zou het fijn zijn als de omgeving van zo’n jongere hem of haar attendeert op de geplande activiteiten in de herfstvakantie. Kinderen en jongeren die graag willen deelnemen, maar niet kunnen doordat de thuissituatie dit niet toelaat, kunnen dit aangeven. De organisatie probeert dan met behulp van respijtzorg alsnog jou te laten deelnemen aan de activiteiten. Indien het vervoer een probleem is, hoort de organisatie dit ook graag. Samen wordt gekeken naar een passende oplossing.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maroeska den Breejen, 0321 388 777.

datum van publicatie: 10 oktober 2016