over ons
sluiten
0321 388 777

Infotainment ‘Verwarring in de wijk’

welzijn

Op woensdag 27 maart vindt er weer een Infotainment plaats. Het thema van deze editie is ‘Verwarring in de wijk’. Infotainment organiseert bijeenkomsten rondom een thema waarbij informatie, ondersteuning, lotgenotencontact en entertainment samenkomen. Deze avond wordt georganiseerd door De Meerpaal Welzijn in samenwerking met Kwintes, Mind Ypsilon en Adviesraad Sociaal Domein Dronten.

In de media verschijnen regelmatig berichten over verwarde mensen die overlast en/of gevaarlijke situaties creëren. Tijdens de infotainment op 27 maart wordt stilgestaan bij de mens achter deze verwardheid. Er zijn volop mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan en informatie in te winnen vanuit verschillende professionele instanties. Gedurende de avond kunnen bezoekers naar de film ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’ en een lezing volgen over de Wet verplichte GGZ en de veranderingen omtrent deze wet.

Programma
18.30 uur Inloop en informatiemarkt
19.00 uur Film ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’
20.30 uur Informatiemarkt en pauze
21.00 uur Lezing Mind Ypsilon
21.45 uur Informatiemarkt en mogelijkheid tot napraten

film ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’
De documentaire ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer, Maartens leven met schizofrenie’ voert een pleidooi voor structurele aandacht en blijvende inspanning voor mensen met deze chronische psychiatrische aandoening. Door de vertrouwensband tussen Maarten en de filmmakers (zwager Pieter Veraart en zus Karien Smits) durfde hij het aan met hen een film over zijn leven te maken. De 60-jarige Maarten laat zien hoe hij omgaat met zijn chronische psychiatrische aandoening. Maarten neemt de kijker mee naar plaatsen die belangrijk zijn (geweest) in zijn leven. Hij vertelt over moeilijke perioden zoals wanneer zijn stemmen hem de mond snoeren, zijn wietverslaving, wisselend medicijngebruik, eenzaamheid, dakloos-zijn. Keer op keer klimt Maarten uit een dal en krijgt hij weer vat op zijn leven. Vooral de inzichten die hij daarbij verwerft vormen belangrijke keerpunten in zijn leven. Maarten laat zien hoe hij omgaat met zijn sociale kwetsbaarheid, welke keuzes hij moet maken voor het leiden van een leven waar hij waarde aan hecht en tevreden over kan zijn.

Deelname
De avond vindt plaats in De Meerpaal in Dronten en deelname is gratis. Meer informatie over Infotainment is verkrijgbaar via Hanna Martens, 06 10 99 35 25 of h.martens@meerpaal.nl. Aanmelden is niet nodig.

datum van publicatie: 12 maart 2019