over ons
sluiten
0321 388 777

Huis voor Taal: themabijeenkomst over geld

welzijn

Op donderdag 24 maart is van 9.30 tot 11.30 uur de maandelijkse koffieochtend bij het Huis voor Taal op de Kenniswerkplaats in De Meerpaal. Het Huis voor Taal is er voor mensen die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren. Deze ochtend wordt gewerkt binnen het thema ‘Geld’. Voor deelnemers en belangstellenden staat de koffie en thee mét iets lekkers klaar; dit laatste aangeboden en gemaakt door de deelnemers van het Huis voor Taal.

Les Methodiek voor Vrijwilligers
Het op orde krijgen en houden van je persoonlijke financiële situatie is een eerste voorwaarde om geldzorgen te voorkomen of te verminderen. Om laaggeletterden een houvast te bieden bij het op orde brengen en houden van hun administratie is de lesmethode ‘Voor ‘t zelfde geld’ ontwikkeld. De lesmethode is onderdeel van ondersteuningsprogramma ‘Taal voor het Leven’. Aansluitend aan de koffieochtend krijgen de vrijwilligers uitleg over deze lesmethode.

Open inloop
Iedere woensdag en donderdagochtend is er een Taalgids aanwezig op de Kenniswerkplaats in Dronten. Maar ook in de Bibliotheek in Biddinghuizen en Swifterbant kan je terecht. In Biddinghuizen op vrijdagochtend en Swifterbant op dinsdagmiddag. De Taalvrijwilligers zijn in de Bibliotheek te herkennen aan hun blauwe sjaal.

Samenwerking
Het Huis voor Taal is een samenwerking tussen De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek, met ondersteuning van de projectgroep met deelnemers van o.a. Kwintes, Humanitas Home Start, Maatjesproject, Kinderopvang Dronten, ROC Flevoland.

datum van publicatie: 17 maart 2016