over ons
sluiten
0321 388 777

Dronten Age Friendly Cultural City

cursussen

Dronten neemt de komende twee jaar deel aan het programma Age Friendly Cultural City van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. De stad bouwt samen met De Meerpaal aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn zorgen voor het verduurzamen van cultuurparticipatie voor ouderen. Dit zal gebeuren aan de hand van een zevental projecten, verdeeld over drie programmalijnen: kunst voor actieve senioren, kunst voor kwetsbare/zorgbehoevende senioren en kunst in verbinding (jong en oud). De Meerpaal heeft specifiek gekeken naar initiatieven die ook in andere Age Friendly Cultural Cities hun succes al bewezen hebben. Elk project krijgt echter een specifiek Drontens karakter.

Pionieren in kunst!
De Meerpaal en de Gemeente sluiten de handen ineen door actief in te zetten op planvorming voor Dronten als ‘Age Friendly Cultural City’. “We willen vanuit professionaliteit en kwaliteit acteren op de vraag vanuit de achterban en daarin gezamenlijk optrekken”, aldus Margriet van Niejenhuis vanuit De Meerpaal. Doelen van dit project zijn: een leefbare en creatieve samenleving, cultureel aanbod waarin ieder talent van waarde is, meer kwaliteit van leven voor de doelgroep(en) en sterke, actieve netwerken in de Gemeente Dronten.

Stevig fundament van culturele en maatschappelijke partners
Het streven is om, na afloop van de subsidieperiode, een selectie van de projecten structureel in te bedden in het activiteitenaanbod van De Meerpaal en haar partnerorganisaties, met ondersteuning van de Gemeente Dronten. De Gemeente en De Meerpaal beschouwen deze subsidieperiode dan ook als een ‘kick-start’ voor alle goede ideeën, plannen en initiatieven die al gonzen in de gemeente, maar nog onvoldoende basis hebben om een goede start te kunnen maken. Beide partijen denken dat de subsidie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bouwen aan een stevig fundament van culturele en maatschappelijke partners in verbinding.

datum van publicatie: 10 januari 2019