over ons
sluiten
0321 388 777

Dag van de Ouderen met het thema ‘ZamenEén’

welzijn

Op vrijdag 4 oktober vieren we weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen op het binnenplein in De Meerpaal. “Binnen het thema ‘ZamenEén’ hebben we weer een gevarieerd dagprogramma samengesteld”, aldus projectleider Esther van Berkum. Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten een groot probleem vormt. Hoewel eenzaamheid alle leeftijden raakt, richt dit initiatief zich in eerste instantie op senioren. De Dag van de Ouderen 2019 zal dan ook in teken staan van dit onderwerp. Deze dag is gratis toegankelijk.

“Dit thema sluit perfect aan bij het nieuwe project Age Friendly Cultural City waarbij de Gemeente Dronten en De Meerpaal hun handen ineen hebben geslagen”, aldus Esther. Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom op het binnenplein van De Meerpaal. Na de opening door wethouder Peter van Bergen en directeur van De Meerpaal Hans Maris staan er verschillende workshops op het programma en wordt er genoten van muzikale optredens. Geïnteresseerden kunnen op allerlei terreinen informatie en ondersteuning verwachten van organisaties.

Dronten als Age Friendly Cultural City

De stad bouwt samen met De Meerpaal aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn zorgen voor het verduurzamen van cultuurparticipatie voor ouderen. Dit zal gebeuren aan de hand van een zevental projecten, verdeeld over drie programmalijnen: kunst voor actieve senioren, kunst voor kwetsbare/zorgbehoevende senioren en kunst in verbinding (jong en oud). Elk project krijgt echter een specifiek Drontens karakter.

Gratis vervoer

Voor mensen uit Biddinghuizen en Swifterbant is het mogelijk om gratis gebruik te maken van de Regio Taxi. In het Pluspunt in Swifterbant en in de Tweede Kamer in Biddinghuizen liggen intekenformulieren voor mensen die moeilijk ter been zijn. De Regio Taxi vertrekt om 14.00 uur vanuit beide dorpen en brengt bezoekers rond 17.00 uur weer terug.

datum van publicatie: 26 september 2019