over ons
sluiten
0321 388 777

Activiteiten voor jonge mantelzorgers

welzijn

Komend seizoen biedt De Meerpaal een platform voor jonge mantelzorgers binnen de gemeente Dronten. In samenwerking met de buurtsportcoaches worden in de herfstvakantie drie dagen georganiseerd speciaal voor deze doelgroep. Binnen het thema ‘Fun & Food’ gaan de jonge mantelzorgers aan de slag met leuke en ontspannende activiteiten. Voor kinderen van 9 tot en met 18 jaar worden op vrijdag 21 oktober de activiteiten georganiseerd.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die thuis (of in de directe omgeving) opgroeien met een familielid dat langdurig chronisch ziek is, lichamelijke en/of psychische beperkingen heeft of verslaafd is. Dit is meestal een vader of moeder, maar kan ook een broer of zus zijn, of zelfs een opa of oma. Niet alle kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek gezinslid zijn ook jonge mantelzorgers. De aard van de zorg van jonge mantelzorgers kan bestaan uit huishoudelijke taken, emotionele steun geven of verzorgende taken uitvoeren voor het chronisch zieke of gehandicapte gezinslid.

Ken jij een jonge mantelzorger?
Veel kinderen en jongeren zullen zich niet als jonge mantelzorgers herkennen. Voor hen worden de dagelijkse taken gezien als ‘normaal’. Vaak ziet de omgeving wél of een kind echt kind kan zijn. Kent u een jonge mantelzorger? Dan zou het fijn zijn als u hem of haar wilt wijzen op bovenstaande activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maroeska den Breejen, 0321 388 777.

datum van publicatie: 23 september 2016